Vlot en vakkundig verkopen

Een verkooptraject begint met een goed gesprek tussen de eigenaar en diens makelaar! En eindigt bij de notaris met een succesvolle eigendomsoverdracht. En dit kan al vanaf € 2.500,- incl. btw.

Waardeadvies en plan van aanpak

Concreet ontvangt u van ons een waardeadvies en een plan van aanpak. Met het waardeadvies maken wij u inzichtelijk op welk niveau de marktwaarde van uw woning ligt en geven u tevens een inschatting van de verwachtte verkooptermijn. Het plan van aanpak is tweeledig: zaken die u zult aanpakken om uw woning in optimale verkoopconditie te krijgen enerzijds, en de wijze van het daadwerkelijke "Te Koop" zetten, het verkooptraject, door ons anderzijds.

Bezichtigingen en onderhandelingen

Bezichtigingen worden door ons kantoor gepland en altijd begeleid door een van onze volledig gecertificeerde registermakelaars. U ontvangt na afloop altijd een kort bezichtigingsverslag per email of WhatsApp. Mogelijke biedingen worden altijd met u besproken. Ook in het geval het een "kansloze" bieding betreft. Mocht een bieding tot verdere onderhandelingen leiden zullen wij u over iedere stap in de onderhandelingen informeren en adviseren. In de huidige markt komt het regelmatig voor dat er tegelijkertijd meerdere biedingen worden ontvangen. Ook in dergelijke gevallen zullen wij u adviseren hoe u het beste met deze situatie om kunt gaan.

Koopcontract en ondertekening

Na succesvolle onderhandelingen is het zaak om zo snel mogelijk het koopcontract te laten ondertekenen. Er is immers pas sprake van een bindende overeenkomst als dit contract door alle partijen is ondertekend. Wij zullen het contract persoonlijk met u, respectievelijk de koper, doornemen en toelichten. Een van onze registermakelaars is altijd persoonlijk aanwezig tijdens de ondertekening van het contract door verkoper en koper.

Termijnbewaking

Na ondertekening dragen wij zorg voor de ontvangst van de koopovereenkomst door de notaris. De in de akte omschreven termijnen zullen door ons worden bewaakt. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot ontbinding binnen de drie dagen bedenktijd, de ontvangst van de cautie door de notaris of de vervaldatum van een of meer ontbindende voorwaarden bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering, een bouwkundige keuring of het verkrijgen van een vergunning. Bij het verstrijken van termijnen zullen wij tot actie overgaan.

Inspectie en eigendomsoverdracht

Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht controleren wij de eindnota van de notaris en de door hem opgestelde akte van eigendomsoverdracht om er zeker van te zijn dat er niet -per ongeluk- wordt afgeweken van hetgeen in de koopakte overeen is gekomen. De inspectie -een recht dat koper heeft- zullen wij voor u begeleiden. Mogelijke meningsverschillen die op dit moment ontstaan zullen wij proberen op te lossen. Ook leggen wij de meterstanden van de nutsvoorzieningen vast per inspectiedatum.

Na de eigendomsoverdracht

Onze betrokkenheid bij onze opdrachtgever en de verkochte woning eindigen niet bij de eigendomsoverdracht. In voorkomende gevallen assisteren wij ook als er na de eigendomsoverdracht nog zaken moeten worden opgelost.

 

Logo van de NVM vakgroep wonen

Logo van de grootste huizensite funda.nl

Logo van de NVM vakgroep wonen

Het logo voor registermakelaars Vastgoedcert

Logo voor registertaxateurs NRVT

Algemene Voorwaarden

Lees en download hier onze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Bekijk en download hier onze privacyverklaring.

Aanbod

Bekijk hier een selectie van ons aanbod.

Contact

Neem contact met ons op! Per mail, telefoon of bezoek ons kantoor.