Wij waarderen uw huis!
Menu

Kiest u voor een bureauwaardering?

In enkele gevallen is een volledig taxatierapport helemaal niet nodig. U kunt dan volstaan met een zogenaamde bureauwaardering. Je zou een bureauwaardering nog het beste kunnen omschrijven als een taxatie op afstand. En dat is ook meteen het grootste nadeel ervan: omdat de taxateur niet ter plaatse is geweest is er sprake van een grotere schattingsonzekerheid met betrekking tot de vast te stellen marktwaarde.

Groot voordeel is natuurlijk het kostenaspect: omdat er geen inspectie plaats hoeft te vinden kan de bureauwaardering tegen een lager tarief worden opgesteld dan een volledig taxatierapport. Maar, let op: het kan zijn dat de schattingsonzekerheid zo groot wordt dat de taxateur geen bureauwaardering kan opstellen.

Een bureauwaardering stellen wij voor u op voor het tarief van € 295,-.

Heeft u vragen over de bureauwaardering of wilt u weten of in uw geval een bureauwaardering kan volstaan? Bel of mail ons kantoor. Wij nemen graag de tijd om u een en ander inzichtelijk te maken.

Logo van de NVM vakgroep wonen

Logo van de grootste huizensite funda.nl

Logo van de NVM vakgroep wonen

Het logo voor registermakelaars Vastgoedcert

Logo voor registertaxateurs NRVT