Aankoopmakelaar, nuttig of niet?

Als u het huis gevonden heeft waar u echt wilt wonen, heeft u dan nog een aankoopmakelaar nodig? Jazeker! Dit is het moment waarop een aankoopmakelaar echt ervoor kan zorgen dat u dit huis ook daadwerkelijk kunt aankopen en, zoals u dat voor ogen heeft, gebruiken. Een aankoopmakelaar zorgt ervoor dat u daadwerkelijk koopt wat u ziet. En niet meer, bijvoorbeeld in de vorm van kwalitatieve rechten of plichten, gebruiksbeperkingen, erfdienstbaarheden of schulden. Maar zeker ook niet minder, zoals bijvoorbeeld een "per ongeluk" niet meegesplitste, maar wel volledig verbouwde en gebruikte zolder; waar u, achteraf bezien, helemaal geen eigenaar van bent geworden. Met alle gevolgen van dien. Een aankoopmakelaar schakelt u al in vanaf slechts € 2.000,- incl. btw.

Alle zaken zichtbaar!

Een aankoopmakelaar zorgt er dus voor dat alle privaat- en publiekrechtelijke, bouwkundige en overige, terzake doende aspecten aan de koper inzichtelijk worden gemaakt. Want allen dan weet u zeker of het huis in kwestie echt het huis is waar u ook werkelijk wilt wonen.

Onderhandelen

Daarnaast is voor de aankoopmakelaar natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd om u gedegen te adviseren over de marktwaarde en de prijs van uw toekomstige huis. Een aansluitend daarop de juiste onderhandelingen te voeren. Waar uiteraard de hiervoor benoemde privaat- en publiekrechtelijke, bouwkundige en overige aspecten  mee worden genomen. Want ook daarover kan en zal onderhandelt worden.

Koopakte

Na een succesvol onderhandeltraject controleert de aankoopmakelaar het concept van de koopakte en laat daar, zonodig, wijzigingen in aanbrengen. Pas als de koopovereenkomst alle afspraken die tijdens de onderhandelingen zijn gemaakt correct weergeeft zal er tot ondertekening worden overgegaan. Echter pas nadat uw aankoopmakelaar de akte zin voor zin met u heeft doorgenomen en zeker weet dat u helder voor ogen staat waar u voor tekent.

Termijnbewaking en controle notaris

Na de ondertekening worden termijnen bewaakt en de taxatie of mogelijk de bouwkundige keuring begeleid. De concepten van de akte van levering en eindafrekening van de notaris worden gecontroleerd en zonodig wordt er verzocht om wijzigingen. Bijvoorbeeld omdat er in de leveringsakte, per ongeluk, wordt afgeweken van de koopakte. Ook de inspectie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht wordt door de aankoopmakelaar begeleid. Bij onregelmatigheden tijdens deze inspectie zal uw aankoopmakelaar u adviseren en een oplossing proberen te vinden. Desnoods nog bij de notaris aan tafel.

En daarom durven wij onomwonden te stellen: een aankoopmakelaar bespaart u tijd en geld!

Logo van de NVM vakgroep wonen

Logo van de grootste huizensite funda.nl

Logo van de NVM vakgroep wonen

Het logo voor registermakelaars Vastgoedcert

Logo voor registertaxateurs NRVT

Algemene Voorwaarden

Lees en download hier onze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

Bekijk en download hier onze privacyverklaring.

Aanbod

Bekijk hier een selectie van ons aanbod.

Contact

Neem contact met ons op! Per mail, telefoon of bezoek ons kantoor.